LỄ KHAI GIẢNG KHÓA DỰ BỊ TIẾNG NHẬT CỦA GLOBAL STUDY CENTER

Ngày 9 tháng 10, IPU tổ chức lễ khai giảng khóa dự bị tiếng Nhật cho 65 sinh viên của Global Study Center. Buổi lễ để lại ấn tượng về quyết tâm học tiếng Nhật và kiến thức về quản trị kinh doanh hướng tới nhập học vào khoa Quản Trị Kinh Doanh tháng 4 năm 2016 của toàn thể sinh viên mới.