TÂN SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC QUỐC TẾ TỔ CHỨC LỄ ĐOÀN KẾT VỚI IPC

 

Ngày 4 tháng 4 (thứ Bảy), sau khi kết thúc Lễ khai giảng, ○○ tân sinh viên khoa Giáo dục Quốc tế đã tổ chức Lễ đoàn kết dành cho những sinh viên sắp lên đường du học tại IPC New Zealand.

Toàn khoa một lần nữa thể hiện quyết tâm cho khóa du học sắp tới.

Sinh viên tham gia khóa du học 1 năm này sẽ trở về vào tháng 3 năm sau. Nhà trường kỳ vọng các bạn sẽ không chỉ hoàn thiện được khả năng tiếng Anh mà còn trưởng thành hơn trong cuộc sống.