Hỗ trợ việc làm

Hỗ trợ việc làm

Hệ thống hỗ trợ việc làm hiệu quả

Sinh viên tốt nghiệp các trường thuộc Soshi nhận được sự hỗ trợ mạnh của tập đoàn trong quá trình học lên hay xin việc. Sinh viên của IPU cũng đang tận dụng ưu thế này.

Chuẩn bị cho các sinh viên quốc tế tìm việc ở Nhật Bản

1. Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp có chứng nhận sẽ tiến hành tư vấn cá

2. Hội thảo chuyên đề tối ưu hoá khả năng được tuyển dụng của bạn

3. Hội chợ việc làm và các cơ hội gặp gỡ khác với nhà tuyển dụng

  • Hội thảo về nghề nghiệp
  • Tour xe bus tới hội chợ việc làm
  • Ngày hội tư vấn IPU cho các nhà tuyển dụng
  • Chuẩn bị phỏng vấn xin việc

Trung tâm tìm việc ở khu vực đô thị

Trung tâm Nghề nghiệp Tokyo IPU

Các chuyên viên tư vấn nghề nghiệp của Trung tâm Nghề nghiệp Tokyo IPU hỗ trợ 24/24 đối với các ứng viên tìm việc

Tour xe bus tìm việc

Từ Okayama tới Tokyo

IPU sắp xếp tour xe bus cho sinh viên tìm việc để giảm tiền đi lại cho sinh viên