Tập đoàn giáo dục SOSHI

Giáo dục đại học

Tập đoàn giáo dục Soshi có 120 cơ sở giáo dục trên toàn Nhật Bản và thế giới với hơn 30,000 học sinh.

Đại học Quốc tế Thái Bình Dương

IPU New Zealand

IPU New Zealand Postgraduate Programmes

Đại học nữ sinh IPU

Cao đẳng kinh doanh Tokyo

Đào tạo nghề

Trường chuyên môn Sức khỏe và Y tế Nhật Bản

Trường chuyên môn Khoa học Sức khỏe Kansai

Trường Kinh doanh Quốc tế Tokyo

Trường Kinh doanh Quốc tế Tokyo Cơ sở Kobe

Trường Kinh doanh Quốc tế Tokyo Cơ sở Fukuoka

Trường Kinh doanh Quốc tế Kobe

Trường Kinh doanh Quốc tế Waseda

Trường chuyên môn y tế phúc lợi Okayama

Trường Chuyên môn Nghệ thuật Musashino

Giáo dục trung học

Hệ thống các Cơ sở Trường trung học phổ thông quốc tế Clark Memorial

Trường trung học phổ thông Soshi Gakuen

Giáo dục mầm non

Trường mẫu giáo trực thuộc Đại học nữ sinh IPU

Trường Mẫu giáo Genki-no-izumi

Trường Mẫu giáo Okurayama Genki-no-izumi

Trường Mẫu giáo Kirameki